Körforgalom, vagy Bakony-Kapos utcai összekötőút?

2019.08.27. 11:25:35

Városrészünk elhelyezkedéséből fakadóan észak-nyugat, illetve Nyugat-Dunántúl, valamint keleti irányból a 81-es út felől jövőknek egy nagyon fontos csomópontjában helyezkedik el. A gyakorlatban a 8-as számú főút, illetve a 81-es főút és hozzá tartozó települések forgalmát a Palotai út végén található körforgalom fogadja. Tehát, ha a közlekedés problémáit feszegetjük, akkor nem egyszerűen egy vagy két városrész, vagy netán Székesfehérvár gondjairól beszélhetünk. Ha Feketehegy-Szárazrét forgalmi problémáit vizsgálnánk, akkor az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az itt élők napi forgalmát, leszámítva a csomópontba érkező más településekről érkező forgalmától, ez a csomópont látná el a helyi forgalmat. Ez a csomópont állami kezelésben van és természetesen csak állami támogatásból bővíthető, fejleszthető. Értsd alatta a körforgalmi csomópont fejlesztését, valamint bővítését. Bárhogy is elemezzük a dolgot, és szeretnénk minél előbb megoldani a problémát, sajnos ez egyik napról a másikra nem kezelhető. A tervezés, illetve engedélyezés is viszonylag egy hosszabb folyamat, valamint a kivitelezés költségei sem kevesek. Az előzetes becslések szerint, ennek a csomópontnak tervezéssel, kivitelezéssel együtt a megvalósulása 2-4 évet vesz igénybe. A költségei az eddigi becslések szerint, meghaladná a 2-3 milliárd forintos összeget is. Érdemes megjegyezni, hogy itt nem egy egyszerű bővítésről van szó, hanem a nagynyomású gázvezeték, vízfőgerincvezeték, villamosenergia kiváltását is jelenti. Így talán érthető, hogy milyen terhet kell elviselnünk Feketehegy-Szárazrétieknek e csomópont kapcsán.
Az elemzés részeként megemlíthető, hogy az itt áthaladó gépjárművek 30%-a városrészi, 70%-a más egyéb országos úthálózatot igénybe vevők száma. Hozzátartozik a véleményalkotásomhoz még, hogy jelentősen változna az átmenő forgalom, ha a 81-es út-Sárkeresztes-Moha-Iszkaszentgyörgy-8-as út végcsomópont összekötése megépülne, de ez szorosan összefügg a 81-es számú út négysávra bővítésével. Ez sem egy napi megoldás, hosszabb időt vesz igénybe. Egy viszonylag gyors és jó megoldást kell keresnünk és nem biztos, hogy a fentebb vázolt körforgalom átépítése jelenti ezt. 2009-ben, mikor a Városfejlesztési Bizottság elnökeként tevékenykedtem, kértem, hogy készüljön egy terv a Kapos utcát és a Bakony utcát összekötő útszakaszra. A terv 2011-re elkészült, kérdés, hogy milyen célt szolgálhatna. Egyrészt lehetőséget biztosítana a városrészben élőknek a Bakony utca felé egy viszonylag gyors elhaladásra, illetve a Bakony utcában kiépíttetendő csomópont egyik ága lehetővé tenné, hogy Maroshegy belső forgalmát ide csatlakoztassák be a Székely utcán keresztül. Tehát amikor ezt a változatot „elővesszük”, akkor megoldást találhatunk két városrész napi forgalmi problémájára. Kiemelendő, hogy ez az útépítés önkormányzati forrásból valósítható meg, tehát nem kell állami pénzre várnunk, hanem saját forrásból egy megfelelő ütemezéssel ez az összekötő út megépülhetne. Ismétlem, így nem kellene vitatkoznunk a Palotai úti körforgalmi csomópont átépítéséről, amiről persze nem mondanánk le.
Ezért kérnék minden itt élőt, hogy ezt a változatot szíveskedjék támogatni, illetve a leendő város vezetését is kérném, hogy álljon ezen út megépítése mellé. Az alábbiakban megtekinthetik a tervezet nyomvonaláról készült rajzot és a hozzátartozó műszaki leírást. Hangsúlyozom, hogy a rajzon látható nyomvonalat tartalmazza Székesfehérvár szerkezeti és szabályozási tervezete is.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy mindannyiunk érdekében ezt az elképzelést preferálják!

Székesfehérvár szerkezeti és szabályozási tervében található összekötő terve: